Az állam 2009.07.01.-én megszűntette a lent található állami támogatásokat, így azokat már nem lehet igénybevenni.


Az állam jó pár vissza nem fizetendő lakástámogatási formával szolgál, mindegyik családosoknak kitalálva (pl. szocpol, félszocpol, stb.). Aki teheti, vegye igénybe, mert ingyen pénzről van szó! Olvasson tovább és megtudja a részleteket.

Ki igényelhet vissza nem térítendő támogatást?

Olyan magánszemély, akinek és együttköltöző családtagjának jelenleg nincs lakástulajdona. E szabály alól néhány esetben kivételt tesz a jogszabály:

 • ha valakinek legfeljebb 50 %-os tulajdona van öröklés vagy tulajdonközösség megszűntetése útján szerzett lakásban
 • vagy a tulajdonában lévő lakása lebontását az önkormányzat engedélyezte
 • vagy ha a több, mint 2 éve öröklés vagy ajándékozás útján tulajdonába került lakás haszonélvezettel terhelt és a haszonélvező a lakásban lakik

További feltétel, hogy az 5 éven belül értékesített lakás eladási árát a vételár, illetve az építési költség kiegyenlítésére kell felhasználni.

Szocpol

Szocpolt meglévő gyermekek után lehet igénybe venni új lakás építésére és újonnan épített lakás vásárlására. A lakás a jogszabály által előírt „méltányolható lakás” kell, hogy legyen, ami korlátozza a lakás minimális és maximális méretét és árát.

Az eltartott gyermekek “meglétét” az állandó lakhely szerinti önkormányzat jegyzője igazolhatja a bank felé. Fontos, hogy a szocpolt minden gyermek után csak egyszer lehet igénybe venni.

A szocpol összege

Új lakás vásárlás esetén
első gyermek után:

900. 000,- Ft

második gyermek után:

1.500. 000,- Ft

harmadik gyermek után:

1.400. 000,- Ft

negyedik gyermek után:

800.000,- Ft

minden további gyermek után:

200. 000,- Ft

egyéb eltartott családtag után:

30. 000,- Ft

Méltányolható lakás

A méltányolható lakásigény mértéke a méltányolható szobaszámot jelenti, amely az együttköltözők számától függően a következő:

Együttköltözők száma (fő)

Minimális lakószobaszám (db)

Méltányolható (maximális) lakószoba szám
(db)

1-2

1

3

3

1,5

3,5

4

2

4

5

2,5

5

6

3

6

7

3

7

8

3

8

A szobák számítása hogyan történik?

A szoba hasznos alapterülete meghaladja a 12 m2-t, de legfeljebb 30 m2. Amennyiben ennél nagyobb, úgy két szobának kell számolni. Egy szobának számít azonban akkor, ha a nappali szoba, az étkező és a konyha osztatlan közös térben van, és hasznos alapterületük együttesen nem haladja meg a 60 m2-t. A 12 m2-nél kisebb, de 6 m2-nél nagyobb helyiség félszobának számít.

Mennyi most a méltányolható költség?

Az attól függ, hogy a lakás Budapesten vagy egyéb településen van, illetve attól, hogy hány szobás. Pl. Budapesten egy négy szobás lakás méltányolható költsége 24,5 millió Ft, míg ugyanez vidéken 22,5 millió Ft. A lenti táblázat részletesen tartalmazza a méltányolható költségeket:

Méltányolható költség (ÁFÁ-val együtt,
telekár nélkül)

Szobaszám (db)

Budapesten és megyei jogú városokban (ezer
forintban)

Más helységekben (ezer
forintban)

1

10.500

9.500

1,5

12.500

11.500

2

15.500

14.000

2,5

17.500

16.500

3

19.500

18.500

3,5

22.000

21.000

4

24.500

22.500

4,5

27.000

25.000

5

29.000

27.000

5,5

31.500

29.500

6

33.500

31.500

6,5

36.000

33.500

7

38.000

36.000

A szocpol igénylése

A szocpolt az ezzel foglalkozó hitelintézetektől és biztosító társaságoktól lehet igényelni.

Szocpol igénylési határidők:

 • Új lakás vásárlása esetén az adásvételi megkötését követő 120 napon belül
 • Építkezés esetén a végleges használatbavételi engedély kiadása előtt

Ha építési hitelhez szocpolt is igénylünk, az utolsó részfolyósítást követő egy éven belül be kell mutatnunk a banknak az új lakcímkártyát.

Szocpol igénylés részletek.


Félszocpol

A félszocpol támogatás összege a szocpol összegének a fele, és legalább 1 szobával történő lakásbővítéshez, egyes esetekben használt lakás vásárlásához lehet felhasználni, az eltartott gyermekek számának függvényében.

1 gyermek esetén: bővítési munkálatokra jár a félszocpol, amennyiben az emelet ráépítés vagy vízszintes bővítés

2 gyermek esetén: tetőtér beépítésre is jár a félszocpol

3 gyermek esetén: használt lakás vásárlására is kaphatunk félszocpolt, ha a 2001. augusztus 1-jén már tulajdonukban lévő lakásukat értékesítik és helyette másik használt lakást vásárolnak, valamint a lentiek is teljesülnek:

 • A vásárolt lakás nagyobb hasznos alapterületű, legalább egy lakószobával több szobaszámú, és legalább komfortos,
 • Az eladott lakás az eltartóknak és együtt költöző eltartott gyermekeiknek együttesen legalább 50% arányú tulajdonában állt,
 • Az eladott lakás eladási árának összegét a vásárlásra fordítják,
 • A kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakásban az eltartók és együtt költöző eltartott gyermekeik tulajdoni hányada nem lesz kevesebb, mint az eladott lakásban volt.

FOT (Fiatalok Otthonteremtési Támogatása)

A használt lakás vásárlásához szükséges önerő növelése céljából hozták létre a fiatalok otthonteremtési támogatását, azaz FOT-ot. A támogatás mértéke a szocpol összegének a fele.

Ez a támogatás is csak gyermeket nevelő, 35 év alatti házastársak, élettársak vagy egyedülálló személyek által vehető igénybe. Az általuk vásárolt ingatlan vételára nem haladhatja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot.

A támogatás összege nem haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át.

Megelőlegező kölcsön

A szocpol igénybevételére a gyermekek fogantatása előtt is van lehetőség!

A 40 év alatti gyermektelen házaspár legfeljebb kettő, 1 gyermekes fiatal házaspár legfeljebb még egy gyermeket vállalhat. A gyermekvállalás „teljesítésének” határideje egy gyermek esetében 4 év, két gyermek esetében 8 év, mely időtartam az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától kezdődik.

A megelőlegező kölcsön valójában csak akkor válik kölcsönné, ha nem születik meg a bevállalt gyermek. A megelőlegezés időtartama alatt a házaspárnak nem kell sem a kamatot, sem a költségeket fizetni.

Ha a határidőig a gyermekek nem születnek meg, úgy kedvezményes kölcsönként törleszthető a fennálló tartozás. Gyermekvállalás teljesítésének számít az is, ha a gyermekvállalást azért nem tudja teljesíteni a házaspár, mert:

 • Az egyik fél elhalálozik.
 • Legalább 67%-os rokkanttá válik.
 • A gyermek a terhesség 26. hete után halva születik.
 • A lombikbébi programban eredménytelenül részt vett házaspárok számára az állam elengedi a kamat és költség megfizetését, amennyiben az államilag támogatott meddőségkezeléseken eredménytelenül vettek részt, vagy a kezelés ellenjavallt.

Fontos, hogy a gyermek megszületésétől számított 60 napon belül, illetve a fenti okok miatt sikertelen gyermekvállalást 90 napon belül be kell jelenteni a pénzt folyósító banknak.

Lakásvásárlási kedvezmény utóbb született gyermek után

A hitel felvétele után született gyermek után is igényelhető szocpol és FOT. A támogatás mértéke a kölcsön felvételének időpontjában aktuális támogatási összeg, és csak a fennálló tartozás erejéig igényelhető. A gyermek születésekor szükséges teljesíteni a szocpol igénylésére vonatkozó kölcsönszerződés megkötésekor hatályban volt feltételeket.

Adó-visszatérítési támogatás

2005.02.01–től ezen támogatás megszűnt.

Azonban építés esetén, ha az építési engedély kiadásának dátuma (nem a jogerőre emelkedés) ezen dátum előtti, meg lehet igényelni a támogatást. Az adó-visszatérítés összege az építkezéshez felhasznált vásárolt anyagokról és szolgáltatásokról kiállított számlák vagy az új lakás megvásárlásáról kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó 60 %-a, de lakásonként legfeljebb 400.000,- Ft.

A támogatást egyedülállók és gyermektelen házaspárok is igényelhetik.