Címkézett oldalak: ‘illeték’

2008. 09.14.

Szeptember elsejétől nem csak az építési engedélyeztetés kritériumrendszere, az OTÉK új építési jogszabályozása, a befizetendő áfa mértéke változott meg, hanem az építéshatósági illetéké is. A díjak sok helyütt nem csak, hogy megduplázódtak, hanem számos esetben az alapterület nagyságától tették függővé. Az emelkedés elég jelentős.

Telek

Szeptembertől, ha az építésügyi hatóságnál telekalakítási engedélyezésért folyamodunk, akkor a korábbi 2000 forint helyett telkenként már 5000 forintot kell fizetnünk. Az elvi építési engedélyezési eljárása során, ha a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására szolgál, további 15 ezer forintot kell kifizetnünk az APEH intézményrendszerébe tagozódott Illetékhivatalnak. Műemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi és tűzvédelmi követelmények tisztázása esetén, vagy a műszaki követelményeket előzetesen tisztázó – az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő telkek esetében ezen túl a korábbi 15 ezer helyett 30 ezer forintot kell fizetnünk. Ha a településképi és építészeti probléma bármelyik olyan más problémával párosul (pl.: műemléki, régészeti, kulturális, természet-,táj stb.) akkor ennek együttes tisztázására összesen 45 ezer forintot kell majd kifizetnünk.

Építés, kibővítés

Ha egy új házat, pontosabban, ha egy új egylakásos lakóépületet szeretnénk építeni, vagy kibővíteni, akkor szeptembertől már 20 ezer forint illetéket kell fizetnünk. Egyéb új épületek építése vagy kibővítése esetén lakásonként már további 10 ezer forintot, egyéb önálló rendeltetési egység (üzlethelyiség, szálloda, üdülő, de akár lakás is, ha önálló bejárata van) építése vagy bővítése esetében, ha az ingatlan hasznos alapterülete nem haladja meg 250 négyzetmétert, akkor 20 ezer forintot, e fölött azonban már 100 ezer forintot kell befizetni.

Felújítás, korszerűsítés, átalakítás

Amennyiben ha nem új lakóépületet szeretnénk építeni, vagy kibővíteni, hanem csak a meglévő otthonunkat (ház, társasház) szeretnénk átalakítani, felújítani, helyreállítani, vagy csak korszerűsíteni, akkor az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterületek után minden megkezdett 100 négyzetméter után 10 ezer forintot; felület, homlokzat esetében pedig minden megkezdett 200 nm után kell a 10 ezer forintot kifizetni a területileg illetékes Illetékhivatalnak.

Műtárgy

Műtárgy építése (szobor, szökőkút, vízköpő, emlékmű, emléktábla stb.) esetében, ha a műtárgy mérete jellemzően csak alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett 100 négyzetméter meg -, vagy kiépítése során 10 ezer forintot, ha jellemzően csak hosszban fejezhető ki csak az építmény, akkor pedig folyóméterenként már 1000 forintot kell kifizetnünk. Bővítés, átalakítás, felújítás, helyreállítás, esetleg korszerűsítés esetén az építési tevékenységgel érintett alapterületnél minden megkezdett 100 négyzetméter után 10 ezer forintot, ennek hiányában az érintett felületnél minden megkezdett 200 négyzetméter után kell majd a 10 ezer forintot kifizetnünk. Egyéb építési tevékenység esetén a törvény a 10 ezer forint illetéket már 50 nm-ként számolja.

Antenna

Antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetében, a távközlési építmény legnagyobb lineáris méretét veszi alapul az Illetékhivatal. Itt minden megkezdett méter után 50 ezer forintot kell majd kifizetnünk. Ugyanennyi összeget kell kifizetni a hatóságnak, ha az építési engedélyeztetést valamilyen ok miatt (balesetveszély, esztétikai problémák, vagy a szomszéd kilátását akadályozó okok miatt stb.) módosítani kellett. Amennyiben ha kevésbé, vagy jelentősen eltér az országos szakmai követelményektől az antennánk formája és fajtája, akkor ennek az engedélyeztetése után 20 ezer forintot kell majd fizetnünk a hatóságnak.

Felvonók, liftek

Felvonó, lift, mozgólépcső vagy mozgójárda építése esetén, az engedélyeztetési eljárásért 15 ezer forintot, ám az építési tevékenység bejelentése során, már további 20 ezer forintot kell kifizetni a hatóságnak.

Bontás

Bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény minden 100 négyzetmétere után 10 ezer forintot, folyóméterenként 1000, vagy darabonkénti számolás esetén 10 ezer forint kell szeptember elsejétől fizetni. A fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén 250 négyzetméterig 30 ezer forintot, e fölött már 150 ezer forintot kell fizetni. Engedély nélkül elbontott felvonó, mozgólépcső és mozgójárda esetén 22500 forintot, a bontási tevékenység bejelentésének elmulasztása esetén további 30 ezer forintot, a bontandó építmény 100 négyzetméterenként 15 ezer forintot, folyóméterenként számolva 1500 forintot, darabonként pedig szintén 15 ezret kell majd kifizetni.

Használatbavétel

Használatbavételi engedélyezés esetében új egylakásos lakóépület építése és bővítése esetén 20 ezer forintot, egyéb új épület építése és bővítése esetén lakásonként 10 ezer forintot, egyéb önálló rendeltetési egység építése és bővítése esetén 250 négyzetméter hasznos alapterületig 20 ezer forintot, e fölött azonban egységenként már 100 ezer forintot kell befizetni az Illetékhivatalnak. Felvonó, mozgólépcső és mozgójárda használatbavételezése során szintén 15 ezer forintot kell majd kifizetni.

Rendeltetésmegváltoztatás

Rendeltetésmegváltoztatási engedélyezési eljárás esetén az érintett – önálló rendeltetési egységenként – 10 ezer forintot, amennyiben azonban a rendeltetés megváltoztatása építési engedélyköteles munkával jár együtt, akkor új egylakásos lakóépület esetében 20 ezer forintot, egyéb új épületeknél 10 ezer forintot, egyéb önálló rendeltetési egység funkcióváltásánál 250 négyzetméterig 20 ezer forintot, e fölött azonban szintén 100 ezer forintot kell majd fizetnünk. Országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő műszaki megoldás rendeltetésmegváltoztatása esetén 20 ezer forintot kell ezen túl leperkálnunk.

Kiegészítő rendelkezések

Míg a törvény a pontosan nem értelmezett, s itt fel nem sorolt elsőfokú építésügyi hatósági eljárások során (pl. bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése) esetében 10 ezer forint illetéket kér, addig az építésrendészeti hatósági intézkedés vitatott, vagy bármi más ügyben kért segítségnyújtása esetén további 15 ezer forint illetéket ír elő. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető fellebbezés esetén 30 ezer forint lett az illeték mértéke. A felügyeleti intézkedések során pedig 50 ezer forintot kell fizetnünk szeptembertől.

JL
2008. szeptember 14.

Forrás: Ingatlanmagazin.com- 2008. szeptember 14.